Giải pháp phát triển dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (Biểu ghi số 4236)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01107nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105501.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111130b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 332.1
Chỉ số ấn phẩm GI103PH
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê Hoàng Hoa
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Giải pháp phát triển dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
Thông tin trách nhiệm Lê Hoàng Hoa
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 72tr.
Các đặc điểm vật lý khác Bảng biểu, sơ đồ
Khổ 29cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Bộ giáo dục và đào tạo - Trường Đại học Thăng Long
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giải pháp phát triển dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát dịch vụ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Luận văn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngân hàng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát thanh toán thẻ
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Hoàng Hoa
Thuật ngữ liên quan Sinh viên thực hiện
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Th.S Ngô Khánh Huyền
Thuật ngữ liên quan Giáo viên hướng dẫn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- TVS
-- 22/12/2011
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Kho tài liệu Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt Trạng thái hư hỏng Ghi chú Kiểu tài liệu
Đại học Thăng LongSẵn sàngĐại học Thăng LongKhóa luận tốt nghiệp 2014-09-04Không cho mượnSẵn sàng332.1 GI103PH2014-09-042014-09-04LV.0001231Sẵn sàng2011-12-22Khóa luận tốt nghệp

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L