2000 câu đàm thoại tiếng Nhật (Biểu ghi số 4266)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00864nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105502.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 40000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100405b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.6
Chỉ số ấn phẩm H103NGH
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê Xuân Tùng
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 2000 câu đàm thoại tiếng Nhật
Thông tin trách nhiệm Lê Xuân Tùng b.s, Nhất Phương
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh
Tên nhà xuất bản, phát hành Tổng hợp tp. Hồ Chí Minh
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 298tr.
Các đặc điểm vật lý khác 6 trang ảnh
Khổ 19cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Trình bày những câu đàm thoại chủ yếu theo tình huống và cấu trúc ngữ pháp nhằm giúp bạn đọc vận dụng vào thực tế một cách hiệu quả.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đàm thoại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giao tiếp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nhất Phương
Thuật ngữ liên quan Thực hiện CD
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày ghi mượn cuối Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Được ghi mượn Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Số lần gia hạn Số lần ghi mượn Giá bổ sung Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Không cho mượn Ký hiệu phân loại
2015-08-252015-08-2580000.002014-09-042015-09-24Đại học Thăng LongKho mượn2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng LongSẵn sàng1140000.00 KM.0003786Sẵn sàngTài liệu kho mượnCho mượn495.6 H103NGH
2018-06-192018-06-2780000.002014-09-04 Đại học Thăng LongKho mượn2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng LongSẵn sàng11040000.00 KM.0003787Sẵn sàngTài liệu kho mượnCho mượn495.6 H103NGH

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L