珠江故事 : 东方的觉醒 (Record no. 431)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00866nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105427.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787508513720
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng chi
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140114b xxu||||| |||| 00| 0 chi d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 338.951
Chỉ số ấn phẩm 珠000江
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 张胜友
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 珠江故事 : 东方的觉醒
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành 北京
Tên nhà xuất bản, phát hành 五洲传播
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 117 页
Các đặc điểm vật lý khác 图, 照片
Khổ 23 cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Sự phát triển của khu tam giác kinh tế Châu Giang. Khu tam giác kinh tế Châu Giang trong chiến lược phát triển kinh tế quốc gia. Hợp tác kinh tế khu vực Tam giác Châu Giang
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chiến lược phát triển
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hợp tác kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- thủy
-- 2/1/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   338.951 珠000江 NV.0004062 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2014-01-02

Powered by Koha