Financial reckoning day (Biểu ghi số 4351)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01408nam a2200313 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105502.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0471449733
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110302b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 330.973
Chỉ số ấn phẩm F311A
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Bonner, William
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Financial reckoning day
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) surviving the soft depression of the 21st century
Thông tin trách nhiệm William Bonner with Addison Wiggin.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hoboken, N.J.
Tên nhà xuất bản, phát hành John Wiley & Sons
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xi, 306 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 285-290) and index.
505 ## - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng The gildered age -- Progress, perfectibility and the end of history -- John Law and the origins of a bad idea -- Turning Japanese -- The fabulous destiny of Alan Greenspan -- The era of crowds -- The hard math of demography -- Reckoning day : th
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu quá trình phát triển ngành tài chính mỹ. Tìm hiểu kỷ nguyên vàng và thị trường chứng khán Mỹ. Phân tích một số khủng hoảng trong ngành tài chính và những vòng tròn thương mại của Mỹ
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Business cycles
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Financial crises
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Stocks
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Khủng hoảng tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thị trường chứng khoán
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Wiggin, Addison.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Không cho mượn Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Kiểu tài liệu
2014-09-042014-09-04Sẵn sàngKho ngoại văn330.973 F311AĐại học Thăng LongCho mượnSẵn sàng2014-09-04NV.0001529Sẵn sàngĐại học Thăng Long Sách ngoại văn
2014-09-042014-09-04Sẵn sàngKho ngoại văn330.973 F311AĐại học Thăng LongCho mượnSẵn sàng2014-09-04NV.0001530Sẵn sàngĐại học Thăng Long Sách ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L