Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá (Biểu ghi số 4433)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01335nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105503.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 80000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120521b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 330
Chỉ số ấn phẩm K312T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phạm Minh Chính
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá
Thông tin trách nhiệm Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Chính trị Quốc gia
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 556tr.
Khổ 22cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục tr.539- 549; Phụ lục tra cứu tr.550-554
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cuốn sách bao gồm 13 chương được chia thành 3 phần với trọng tâm nghiên cứu là hệ thống thị trường và các phương tiện kiểm soát tài chính - tiền tệ. Với hệ thống tư liệu khá phong phú được sưu tầm tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong những khoảng thời gian dài, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những nét chấm phá lớn trong bức tranh kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập đến nay.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thị trường
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Vương Quân Hoàng
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Không cho mượn Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối Giá bổ sung Thư viện hiện tại Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Giá thay thế Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Nguồn phân loại Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu
Sẵn sàngCho mượnTài liệu kho mượn2014-12-2380000.00Đại học Thăng Long1330 K312TKM.0006581160000.00Đại học Thăng Long2014-12-23 2014-09-04Sẵn sàng2014-09-04Sẵn sàngKho mượn
Sẵn sàngCho mượnTài liệu kho mượn 80000.00Đại học Thăng Long 330 K312TKM.0006582160000.00Đại học Thăng Long2014-09-04 2014-09-04Sẵn sàng2014-09-04Sẵn sàngKho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L