Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá (Biểu ghi số 4433)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01335nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105503.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 80000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120521b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 330
Chỉ số ấn phẩm K312T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phạm Minh Chính
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá
Thông tin trách nhiệm Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Chính trị Quốc gia
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 556tr.
Khổ 22cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục tr.539- 549; Phụ lục tra cứu tr.550-554
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cuốn sách bao gồm 13 chương được chia thành 3 phần với trọng tâm nghiên cứu là hệ thống thị trường và các phương tiện kiểm soát tài chính - tiền tệ. Với hệ thống tư liệu khá phong phú được sưu tầm tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong những khoảng thời gian dài, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc những nét chấm phá lớn trong bức tranh kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập đến nay.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thị trường
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Vương Quân Hoàng
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Số lần ghi mượn Giá bổ sung Giá thay thế Nguồn phân loại Ngày ghi mượn cuối Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn
Sẵn sàngTài liệu kho mượnKM.0006581Sẵn sàng180000.00160000.00 2014-12-23Sẵn sàng2014-09-04Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongKho mượn330 K312T2014-12-232014-09-04Cho mượn
Sẵn sàngTài liệu kho mượnKM.0006582Sẵn sàng 80000.00160000.00  Sẵn sàng2014-09-04Đại học Thăng LongĐại học Thăng LongKho mượn330 K312T2014-09-042014-09-04Cho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L