School finance (Biểu ghi số 4471)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01286nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105503.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072823186
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 379.1
Chỉ số ấn phẩm SCH431L
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Odden, Allan
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính School finance
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) a policy perspective
Thông tin trách nhiệm Allan R. Odden, Lawrence O. Picus
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 3rd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston, Mass.
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 1 v. (various pagings)
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 25 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. R-R18) and indexes.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu tổng quan về các vấn đề tài chính trường học ở Mỹ. Các vấn đề pháp luật về tài chính trường học. Những chuẩn mực để đánh giá chi phối tài chính trường học. Cơ cấu tài chính trường học và tài chính công..
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Education
Phân mục chung Computer simulation.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Education
Phân mục chung Finance
Phân mục địa lý United States
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trường học
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Picus, Larry
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Contributor biographical information
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0735/2003044244-b.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/mh041/2003044244.html
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Thư viện sở hữu Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông
NV.0000522Đại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàngKho ngoại văn2014-09-04Cho mượn2014-09-04Đại học Thăng LongSách ngoại văn Sẵn sàng379.1 SCH431LSẵn sàng
NV.0001343Đại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàngKho ngoại văn2014-09-04Cho mượn2014-09-04Đại học Thăng LongSách ngoại văn Sẵn sàng379.1 SCH431LSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L