Getting started in six sigma (Biểu ghi số 451)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01464nam a2200349 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123810.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0471668117
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101210b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Chỉ số ấn phẩm G207T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Thomsett, Michael C
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Getting started in six sigma
Thông tin trách nhiệm Michael C. Thomsett
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Comprehensive coverage, a practical working guide
Văn bản hiển thị Subtitle on cover
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Six sigma
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hoboken, N.J.
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang vi, 213 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư The Getting started in series
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 209-210) and index.
505 ## - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng The meaning of six sigma -- The customer's point of view -- Outside-in thinking -- The nature of quality -- Product and service defects -- Improving process systems -- Striving for consistency -- Expectations and rules.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Six sigma (Quality control standard)
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Total quality management.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Điều hành
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
830 ## - Mục từ bổ trợ tùng thư--Nhan đề thống nhất
Nhan đề thống nhất Getting started in.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Contributor biographical information
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0616/2004013486-b.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/description/wiley042/2004013486.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents only
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/wiley041/2004013486.html
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Duyệt
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Trạng thái hư hỏng Thư viện hiện tại Không cho mượn Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế
Sách ngoại vănĐại học Thăng LongNV.00005572014-09-04Kho ngoại vănSẵn sàngSẵn sàngĐại học Thăng LongCho mượn658.4 G207T Sẵn sàng2014-09-042014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L