Thuật quản lý vốn & lãnh đạo nhân viên (Record no. 4510)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01158nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105504.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 32000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111209b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Chỉ số ấn phẩm TH504Q
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng O'loughlin, James
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Thuật quản lý vốn & lãnh đạo nhân viên
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 306tr.
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Dịch từ bản tiếng Trung Quốc. - Tên sách ngoài bìa ghi: Thuật quản lý vốn và lãnh đạo của Warren Buffett
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Phân tích những bí quyết, kinh nghiệm trong lĩnh vực lãnh đạo nhân viên, quản lý cổ phiếu và phân phối vốn của Warren Buffett-chủ tịch hội đồng quản trị công ty Berkshire Hathaway
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cổ phiếu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đầu tư
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh doanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Vốn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Mạnh Linh
Thuật ngữ liên quan biên dịch
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Minh Đức
Thuật ngữ liên quan biên dịch
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Số lần gia hạn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 32000.00 2 658.4 TH504Q KM.0005108 28/01/2021 23/01/2021 64000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 32000.00 3 658.4 TH504Q KM.0005109 04/01/2020 21/12/2019 64000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 2

Powered by Koha