Bureaucrats in business (Biểu ghi số 4563)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01056nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123919.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0195211065 (alk. paper)
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110302b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 338.6
Chỉ số ấn phẩm B500R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Bureaucrats in business
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) the economics and politics of government ownership.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Oxford
-- New York
Tên nhà xuất bản, phát hành Oxford University Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1995
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xix, 346 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill. (some col.)
Khổ 24 cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề A World Bank policy research report
Chỉ số ISSN 1020-0851
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Published for the World Bank.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 325-340) and index.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Government business enterprises
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Government ownership
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Industrial efficiency
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Socialism
651 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Developing countries
Phân mục chung Economic conditions.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chính phủ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát KInh doanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nước đang phát triển
710 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên tập thể
Tên tập thể hoặc tên pháp nhân cấu thành mục từ World Bank.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Nguồn phân loại Không cho mượn Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Ngày bổ sung Đăng ký cá biệt Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Cập nhật lần cuối Trạng thái mất tài liệu Thư viện sở hữu Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế
 Cho mượn338.6 B500RĐại học Thăng Long2014-09-04NV.0001652Sẵn sàngKho ngoại văn2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng LongSẵn sàngSách ngoại văn2014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L