Computer education for teachers (Biểu ghi số 4604)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01416nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105505.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072397721
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101207b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 370.285
Chỉ số ấn phẩm C429P
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Sharp, Vicki F
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Computer education for teachers
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) integrating technology into classroom teaching
Thông tin trách nhiệm Vicki F. Sharp
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 4th ed
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxiv, 568 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
Tư liệu đi kèm 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
538 ## - Ghi chú về các chi tiết của hệ thống
Ghi chú về các chi tiết của hệ thống System requirements for accompanying computer disc: Windows (OS 95 and up) or Mac (OS 7.5 and up) with 16mb RAM, 2X CD-ROM drive, Netscape or Microsoft IE browser (version 4.0 or higher).
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Lịch sử của máy tính & công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, làm quen với máy tính, phần cứng máy tính dành cho lớp học, phần mềm văn bản, màn hình nền, dữ liệu, tờ khai công tác, mạng máy tính, mạng toàn cầu
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Computer-assisted instruction.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Computers
Phân mục chung Study and teaching.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Education
Phân mục chung Data processing.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Máy vi tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần cứng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Thư viện sở hữu Không cho mượn Thư viện hiện tại Kho tài liệu Kiểu tài liệu Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung
Đại học Thăng LongCho mượnĐại học Thăng LongKho ngoại vănSách ngoại văn NV.00005112014-09-04370.285 C429P2014-09-04Sẵn sàngSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L