Academic listening encounters (Biểu ghi số 4617)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01188nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105505.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0521754836
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428.2
Chỉ số ấn phẩm A101L
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Sanabria, Kim
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Academic listening encounters
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) life in society : student's book
Thông tin trách nhiệm Kim Sanabria
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành Cambridge University Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 160p.
Khổ 25cm
440 ## - Thông tin về tùng thư/mục từ bổ trợ -- Nhan đề
Nhan đề Academic encounters
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Academic Listening Encounters: Life in Society engages students through interviews and academic lectures on stimulating topics from the field of sociology. Topics include culture shock, gender roles, and ways of solving crime. Students practice crucial listening skills, such as listening for main ideas and details and listening for signal words. They also practice note-taking skills, discuss content, conduct interviews, and make presentations.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ English language
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Listening
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Readers
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Social problems
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng nghe
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kiểu tài liệu Kho tài liệu Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu
Sách ngoại vănKho ngoại văn428.2 A101LĐại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng2014-09-04NV.00023832014-09-04Sẵn sàngCho mượn 2014-09-04Đại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L