Experiencing intercultural communication (Biểu ghi số 4640)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01173nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105505.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072862890 (softcover : alk. paper)
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110302b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 303.48
Chỉ số ấn phẩm E207P
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Martin, Judith N.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Experiencing intercultural communication
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) an introduction
Thông tin trách nhiệm Judith N. Martin, Thomas K. Nakayama.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 2nd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston, Mass.
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 1 v. (various pagings)
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nghiên cứu sự tiếp xúc giữa các nền văn hoá. Những rào cản, lịch sử, tính đồng nhất trong tiếp xúc văn hoá. Vấn đề lời nói và phi lời nói trong tiếp xúc văn hoá. Tiếp xúc văn hoá trong cuộc sống hàng ngày. Ứng dụng tiếp xúc văn hoá trong du lịch, kinh doanh, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Intercultural communication.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giao tiếp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nakayama, Thomas K.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Đăng ký cá biệt Không cho mượn Thư viện hiện tại
2014-09-04303.48 E207PSách ngoại văn2014-09-042014-09-04Kho ngoại văn Sẵn sàngĐại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàngNV.0001648Cho mượnĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L