Creating business advantage in the information age (Record no. 4646)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01381nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105505.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072523670
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101217b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658
Chỉ số ấn phẩm CR200T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Applegate, Lynda M.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Creating business advantage in the information age
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xvi, 412 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cuốn sách cung cấp cho ngững người đọ những hiểu biết về ảnh hưởng của công nghệ thông tin trong thế kỉ 21 đối với các quyết định kinh doanh. Giới thiệu 4 Modul ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Business
Phân mục chung Computer network resources
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Electronic commerce.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công nghệ thông tin
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh doanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Austin, Robert D.
Dạng đầy đủ hơn của tên (Robert Daniel)
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng McFarlan, F. Warren
Dạng đầy đủ hơn của tên (Franklin Warren)
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/description/mh021/2001052201.html">http://www.loc.gov/catdir/description/mh021/2001052201.html</a>
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents
Địa chỉ điện tử <a href="http://www.loc.gov/catdir/toc/mh021/2001052201.html">http://www.loc.gov/catdir/toc/mh021/2001052201.html</a>
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   658 CR200T NV.0000685 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha