Oracle database administration for Microsoft SQL server DBAs (Biểu ghi số 4678)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01418nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105505.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0071744312
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780071744317
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140611b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.75
Chỉ số ấn phẩm O-400R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Malcher, Michelle.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Oracle database administration for Microsoft SQL server DBAs
Thông tin trách nhiệm Michelle Malcher.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành Oracle Press/McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiv, 334 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 23 cm.
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Use your SQL Server experience to set up and maintain a high-performance Oracle Database environment. Written by a DBA with expertise in both platforms, Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs illustrates each technique with clear explanations, examples, and comparison tables. Get full details on Oracle Database internals, creation assistants, management techniques, and query tools. High availability, disaster recovery, and security procedures are also extensively covered in this comprehensive Oracle Press guide--
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Database management.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ SQL/ORACLE (Computer program language)
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cơ sở dữ liệu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ lập trình DBAs
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ lập trình SQL
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
-- 26/05/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Kho tài liệu Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Cập nhật lần cuối Loại khỏi lưu thông Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Ghi chú
Kho ngoại vănSách ngoại vănĐại học Thăng Long005.75 O-400RNV.00041802014-09-04Sẵn sàng2014-09-04Sẵn sàng Sẵn sàngĐại học Thăng LongCho mượn2014-09-042014-05-26

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L