Tiến tới xác lập vốn từ vựng văn hoá Việt (Record no. 4696)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01113nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105505.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 36000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091224b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398
Chỉ số ấn phẩm T305T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Văn Chiến
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tiến tới xác lập vốn từ vựng văn hoá Việt
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hoá
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Khoa học xã hội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 352tr.
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Viện Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Khái niệm về ngôn ngữ, văn hoá vànmối quan hệ của chúng. Vốn từ vựng văn hoá; Các từ biểu thị mô hình kinh tế - xã hội hoá nước cổ truyền Việt Nam; Các danh từ chỉ bộ phận cơ thể con người trong tiếng Việt; Các từ biểu thị hoạt động- động tác của con người
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Từ vựng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hoá
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 36000.00   398 T305T KM.0001690 04/09/2014 72000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha