How to manage profit and cash flow (Biểu ghi số 4714)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01168nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123922.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0471649953
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101203b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.15
Chỉ số ấn phẩm H400W
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Tracy, John A.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính How to manage profit and cash flow
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) mining the numbers for gold
Thông tin trách nhiệm John A. Tracy, Tage C. Tracy
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hoboken, N.J.
Tên nhà xuất bản, phát hành Wiley
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2004
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 234 p.
Khổ 18 x 25 cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung For entrepreneurs, managers, and business owners--Cover.
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Business enterprises
Phân mục chung Finance.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Cash management.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Profit
Phân mục chung Management.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí tiền
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tài chính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Tracy, Tage C.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Contributor biographical information
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0620/2004302042-b.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0620/2004302042-d.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents only
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/wiley051/2004302042.html
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung
658.15 H400WKho ngoại văn2014-09-04Cho mượn2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng LongSách ngoại vănĐại học Thăng Long NV.0000554Sẵn sàngSẵn sàng2014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L