Đồ gốm (Record no. 4770)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00881nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105506.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 9500VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101220b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 390
Chỉ số ấn phẩm D450G
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Hữu Ngọc
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Đồ gốm
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Ceramics
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thế giới
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 92tr.
Khổ 18cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Tìm hiểu văn hóa Việt Nam
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Vai trò của đồ gốm trong đời sống người Việt; khuôn mẫu và kỹ thuật làm đồ gốm truyền thống; quá trình phát triển đồ gốm qua các thời kỳ.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát đồ gốm
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Việt Nam
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Nga
-- 20/12/2010
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 9500.00   390 D450G KM.0001829 04/09/2014 19000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 2010-12-20

Powered by Koha