Choices for efficient private provision of infrastructure in East Asia (Biểu ghi số 4846)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01173nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105507.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0821340530
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101223b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 363
Chỉ số ấn phẩm CH428C
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Choices for efficient private provision of infrastructure in East Asia
Thông tin trách nhiệm edited by Harinder Kohli, Ashoka Mody, Michael Walton.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Washington, D.C.
Tên nhà xuất bản, phát hành World Bank
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1997
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang v, 104 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 27 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Tập hợp các báo cáo nghiên cứu thực trạng việc phát triển cơ sở hạ tầng (nền tảng kinh tế) của một số nước Đông Á. Đánh giá vai trò của các thành phần tư nhân trong việc phát triển kinh tế của các nước này
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Infrastructure (Economics)
Phân mục địa lý East Asia.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Privatization
Phân mục địa lý East Asia.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cơ sở hạ tầng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Châu Á
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hiệu quả
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Kohli, Harinder S.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Mody, Ashoka.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Walton, Michael
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Không cho mượn Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Kiểu tài liệu
Cho mượn2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng363 CH428CĐại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàngKho ngoại văn NV.00007312014-09-04Sách ngoại văn
Cho mượn2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng363 CH428CĐại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàngKho ngoại văn NV.00012792014-09-04Sách ngoại văn
Cho mượn2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngSẵn sàng363 CH428CĐại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàngKho ngoại văn NV.00013932014-09-04Sách ngoại văn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L