Taking sides: Clashing views in world politics (Biểu ghi số 4877)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01653nam a2200337 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105507.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073397202
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073397207
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100616b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 909.83
Chỉ số ấn phẩm T100K
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Taking sides: Clashing views in world politics
Thông tin trách nhiệm selected, edited, and with introductions by John T. Rourke.
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 13th ed., [rev.].
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Dubuque, IA
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Contemporary Learning Series
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxviii, 373 p.
Khổ 24 cm.
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Rev. ed. of: Taking sides. Clashing views on controversial issues in world politics.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
505 ## - Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng
Ghi chú về nội dung một cách có khuôn dạng Is economic globalization a positive trend? -- Does globalization threaten cultural diversity? -- Is U.S. global dominance destructive? -- Has Russia become undemocratic and antagonistic? -- Will China soon become a threatening superpower? -- Wo
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Đề cập tới một số vấn đề chính trị thế giới cụ thể như toàn cầu hoá và các tổ chức quốc tế, các vấn đề khu vực và quốc gia, các vấn đề kinh tế, các vấn đề bạo lực và kiểmm sát quân đội, luật quốc tế và các tổ chức quốc tế, vấn đề môi trường
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ International relations.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ World politics
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ World politics
Phân mục thời gian 21st century.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chính trị
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử hiện đại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thế giới
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Rourke, John T.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Loại khỏi lưu thông Thư viện hiện tại Trạng thái mất tài liệu Kho tài liệu Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Không cho mượn Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối
Sẵn sàng2014-09-04Sẵn sàngĐại học Thăng LongSẵn sàngKho ngoại văn909.83 T100KNV.0000186Cho mượnSách ngoại vănĐại học Thăng Long 2014-09-042014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L