Software industry accounting (Biểu ghi số 5025)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01612nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105509.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0471249580
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101202b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 657.834
Chỉ số ấn phẩm S427W
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Morris, Joseph M.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Software industry accounting
Thông tin trách nhiệm Joseph M. Morris ; contributing authors, James N. Brendel ... [et al.]
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 2nd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành John Wiley
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2001
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 1 v. (various pagings)
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 25 cm. + 1 computer optical disc (4 3/4 in.)
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
538 ## - Ghi chú về các chi tiết của hệ thống
Ghi chú về các chi tiết của hệ thống System requirements for accompanying computer disc: IBM or compatible PC, CD-ROM Drive, Microsoft Windows 95 or later, Adobe Acrobat Reader.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Một số khía cạnh của công nghiệp phần mềm máy tính: sự phát triển và tầm quan trong của công nghệ phần mềm; Những tính toán nhằm phát triển và bán phần mềm; các vấn đề về chi phí và thị trường phần mềm; các hợp đồng và dịch vụ phần mềm; Những báo cáo của công ty phần mềm...
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Computer software industry
Phân mục chung Accounting.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kế toán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm kế toán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tính toán
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/description/wiley037/99037988.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of Contents
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/onix01/99037988.html
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Thư viện hiện tại Kho tài liệu Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Nguồn phân loại Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt
Đại học Thăng LongKho ngoại vănSẵn sàngSách ngoại vănSẵn sàngCho mượnSẵn sàng2014-09-042014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long 657.834 S427WNV.0000439

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L