Business process outsourcing (Biểu ghi số 5084)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01431nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105509.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0471655775
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101214b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.4
Chỉ số ấn phẩm B500S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Click, Rick L
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Business process outsourcing
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) the competitive advantage
Thông tin trách nhiệm Rick L. Click, Thomas N. Duening
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hoboken, N.J.
Tên nhà xuất bản, phát hành John Wiley & Sons
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiii, 241 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 223-231) and index
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Khái quát chung về quá trình tiếp nhận cung ứng phụ tùng của doanh nghiệp (BPO). Phân tích và lựa chọn có nên sử dụng BPO hay không. Đưa ra một số dự án về BPO và những định hướng trong tới trong tương lai của quá trình tiếp nhận cung ứng phụ tùng của doanh nghiệp nói chung
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Contracting out
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Doanh nghiệp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản lí
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Duening, Thomas N
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Contributor biographical information
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0616/2004008608-b.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/description/wiley042/2004008608.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents only
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0417/2004008608.html
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Kho tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Loại khỏi lưu thông Thư viện hiện tại
658.4 B500SSách ngoại vănĐại học Thăng LongNV.0000581Sẵn sàng 2014-09-04Kho ngoại văn2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long
658.4 B500SSách ngoại vănĐại học Thăng LongNV.0000770Sẵn sàng 2014-09-04Kho ngoại văn2014-09-042014-09-04Sẵn sàngCho mượnSẵn sàngĐại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L