Mạng máy tính và các hệ thống mở (Record no. 5132)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00955nam a2200253 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20200708145259.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091111b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Giá tiền 30000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 004.6
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên cá nhân Nguyễn Thúc Hải
245 ## - Thông tin về Nhan đề dịch
Nhan đề Mạng máy tính và các hệ thống mở
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H:
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1999.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 299tr.;
Khổ 24cm.
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Mã học phần NW212
520 ## - Tóm tắt, chú giải
Tóm tắt, chú giải Giới thiệu khái niệm cơ bản về mạng máy tính, trình bày chi tiết mô hình tham chiếu 7 tầng của ISO về nối kết các hệ thống mở. kỹ thuật mạng cục bộ. Trình bày về Internet và họ giao thức TCP/IP, khái niệm cơ bản mạng tích hợp dịch vụ số
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Mạng quốc tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Từ khóa tự do Tin học
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 30000.00 1 004.6 M106M KM.0001421 16/03/2015 11/03/2015 60000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 30000.00 1 004.6 M106M KM.0001422 07/02/2015 03/02/2015 60000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 30000.00 1 004.6 M106M KM.0001423 27/08/2021 27/08/2019 60000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha