Introduction to mass communication (Record no. 5220)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01493nam a2200313 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105510.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073289132
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073289137
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130627b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 302.23
Chỉ số ấn phẩm I-312R
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Baran, Stanley J.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Introduction to mass communication
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) media literacy and culture
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Updated 5th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 1 v. (various pagings)
Các đặc điểm vật lý khác ill. (chiefly col.)
Khổ 28 cm.
Tư liệu đi kèm 1 DVD-ROM (4 3/4 in.)
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
546 ## - Ghi chú về ngôn ngữ
Ghi chú về ngôn ngữ System requirements for accompanying DVD-ROM: Windows: Windows 2000 or XP; Macintosh: OS 10.2.8 or higher.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Introduction to Mass Communication: Media Literacy and Culture, fifth edition, by Baran encourages students to take more active roles as media consumers and gives them a deeper understanding of the role that the media play in both shaping and reflecting culture. Through this cultural perspective, students learn that audience members are as much a part of the mass communication process as are the media producers, technologies, and industries.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Mass media
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Mass media and culture
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Mass media literacy
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phương tiện
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyền thông đại chúng
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
-- 13/06/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   302.23 I-312R NV.0003715 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2013-06-13

Powered by Koha