Hướng dẫn sử dụng Excel 97 toàn tập (Record no. 5233)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01068nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105511.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 250000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100106b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 005.5
Chỉ số ấn phẩm H561D
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Tiến
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Hướng dẫn sử dụng Excel 97 toàn tập
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Giáo dục
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1997
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 1229tr.
Các đặc điểm vật lý khác Hình vẽ
Khổ 24cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Tin học ứng dụng T.2
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Nguồn giải pháp chủ yếu của bạn về Excel 97
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Đây là tài liệu tham khảo toàn diện nhất, xây dựng các bảng tính Excel trên Internet và mạng nội tuyến, tùy biến Excel bằng cách tạo ra các dải công cụ, menu, biểu tượng.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Excel 97
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Internet
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Microsoft
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Hoài
Thuật ngữ liên quan Tác giả
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Văn Tâm
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng   Hư hỏng Không cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho thanh lý 04/09/2014 250000.00   005.5 H561D KM.0001298 04/09/2014 500000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha