Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể Thăng Long - Hà Nội (Record no. 5263)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01341nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105511.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130930b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 959.731
Chỉ số ấn phẩm B108T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Chí Bền
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể Thăng Long - Hà Nội
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb. Hà Nội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 404tr.
Khổ 24cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư Tủ sách Thăng Long 1000 năm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Chương trình khoa học cấp nhà nước KX.09
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Phụ lục: tr. 353-385. - Thư mục: tr. 386-399
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nghiên cứu giá trị của di sản văn hoá vật thể của Thăng Long - Hà Nội. Trình bày thực trạng bảo tồn di sản văn hoá vật thể và những biện pháp để phát huy giá trị của chúng trong giai đoạn hiện nay
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bảo tồn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Di sản văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hà Nội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa vật thể
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Đặng Văn Bài
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Chí Bền
Thuật ngữ liên quan Chủ biên
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Lâm Biền
Thuật ngữ liên quan Biên soạn
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 24/09/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014   959.731 B108T KM.0007205 04/09/2014 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 2013-09-24

Powered by Koha