SPICE circuit handbook (Record no. 5315)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01264nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105511.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0071468579
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780071468572
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120721b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 621.381
Chỉ số ấn phẩm SP300C
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Sandler, Steven M.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính SPICE circuit handbook
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2006
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xi, 310 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm
Tư liệu đi kèm 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Accompanying CD-ROM contains simulations for all 50 circuits, using four of the most popular SPICE programs.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Sổ tay hướng dẫn tra cứu, sử dụng, thiết kế và xử lý dữ liệu mạch điện tử. Tìm hiểu về mạch lọc, mạch chuyển đổi điện, mạch nạp điện tử, mạch logic, các mạch điện,..
630 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Nhan đề thống nhất
Nhan đề thống nhất SPICE (Computer file)
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Electronic circuit design
Phân mục chung Data processing.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Electronic circuits.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Dữ liệu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mạch điện
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mạch điện tử
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Hymowitz, Charles E.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   621.381 SP300C NV.0002815 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha