Quản trị tài chính (Biểu ghi số 54)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01300nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105423.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 150000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100407b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.15
Chỉ số ấn phẩm QU105TR
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Brigham, Eugene F.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Quản trị tài chính
Thông tin trách nhiệm Eugene F. Brigham, Joel F. Houston, Dịch: Nguyễn Thị Cành, Trần Viết Hoàng...
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Tp. Hồ Chí Minh
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa Sài Gòn
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 983tr.
Khổ 24cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cung cấp cung cấp cho người đọc các kiến thức khá toàn diện và chuyên sâu về quản trị tài chính trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa. Cụ thể như thảo luận về quan điểm định giá và giải thích sự phụ thuộc của nó vào dòng tiền tương lai và rủi ro, giá tri thời gian của tiền tệ, kế toán cơ sở, những dạng chủ yếu của thị trường tài chính....
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh doanh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kinh tế
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản trị
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quản trị tài chính
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Houston, Joel F.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Thị Cành
Thuật ngữ liên quan Dịch
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Hùng Sơn
Thuật ngữ liên quan Dịch
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trần Viết Hoàng
Thuật ngữ liên quan Dịch
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày bổ sung Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Giá thay thế Trạng thái mất tài liệu Số lần ghi mượn Ngày ghi mượn cuối Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Trạng thái hư hỏng Kiểu tài liệu Số lần gia hạn Không cho mượn Nguồn phân loại Giá bổ sung Loại khỏi lưu thông Kho tài liệu Đăng ký cá biệt
2014-09-042019-05-03658.15 QU105TRĐại học Thăng Long300000.00Sẵn sàng182019-03-02Đại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàngTài liệu kho mượn11Cho mượn 150000.00Sẵn sàngKho mượnKM.0003904
2014-09-042017-05-19658.15 QU105TRĐại học Thăng Long300000.00Sẵn sàng122017-03-31Đại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàngTài liệu kho mượn6Cho mượn 150000.00Sẵn sàngKho mượnKM.0003905

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L