Roadside use of native plants (Record no. 5427)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01621nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105512.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 1559638370 (alk. paper)
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110107b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 713
Chỉ số ấn phẩm R403S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Roadside use of native plants
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Washington, DC
Tên nhà xuất bản, phát hành Island Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2000
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 665 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill. (some col.)
Khổ 22 cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Originally published: Washington, D.C : Federal Highway Administration, 1999.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nghiên cứu kiến trúc cảnh quan đường phố sử dụng thực vật địa phương. Định nghĩa về thực vật địa phương. Giải thích về các loại thực vật. Cách kết hợp cỏ trong các vùng trống. Kế hoạch trồng thực vật tự nhiên. Phòng chống sự xâm lấn cảu cỏ dại. Phục hồi hệ sinh thái của các bãi cỏ. Lựa chọn các loại thực vật tạo kiến trúc cảnh quan đường phố ở Mỹ.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Native plants for cultivation
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Natural landscaping
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Roadside plants
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đường phố
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kiến trúc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thực vật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trồng trọt
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Harper-Lore, Bonnie.
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Wilson, Maggie
710 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên tập thể
Tên tập thể hoặc tên pháp nhân cấu thành mục từ United States.
Đơn vị trực thuộc (cấp dưới) Office of Natural Environment.
-- Water and Ecosystems Team.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   713 R403S NV.0001009 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn

Powered by Koha