Sound ideas (Biểu ghi số 5469)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00674nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123934.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073533254
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 131102b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 808
Chỉ số ấn phẩm S435D
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Krasny, Michael
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Sound ideas
Thông tin trách nhiệm Michael Krasny, M. E. Sokolik
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xiv, 914 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 25 cm.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Ind.: p. 907-914
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ English language
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tu từ học
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Sokolik, M. E.
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 14/10/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ghi chú Kho tài liệu Kiểu tài liệu Không cho mượn Thư viện hiện tại Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Số lần ghi mượn Nguồn phân loại Ngày ghi mượn cuối
2013-10-14Kho ngoại vănSách ngoại vănCho mượnĐại học Thăng LongNV.00039082014-09-04808 S435DSẵn sàngSẵn sàngSẵn sàng2014-12-302014-09-04Đại học Thăng Long1 2014-12-23

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L