Văn hóa dân gian Dừa Lạng (Record no. 547)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00934nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105428.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111128b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398.597.43
Chỉ số ấn phẩm V115H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Thanh Tùng
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Văn hóa dân gian Dừa Lạng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thanh niên
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 303tr.
Khổ 21 cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt nam
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nội dung cuốn sách thể hiện mối quan hệ của các tộc người Việt nam với thiên nhên thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp, với xã hội thông qua phong tục tập quán, hội xuân, với nhân sinh quan thông qua các nghi lễ vòng đời người.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Dừa Lạng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát văn hóa dân gian
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Tạm dừng lưu thông Sẵn sàng Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014   398.597.43 V115H 04/09/2014 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha