Accounting information systems (Record no. 5479)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01352nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105513.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0078111056
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780078111051
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140612b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 657
Chỉ số ấn phẩm A101C
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Hurt, Robert L
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Accounting information systems
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) basic concepts and current issues
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 2nd ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành New York
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill/Irwin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xx, 379 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 27 cm
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Using a conversational writing style appealing to students, and provided with vocabulary they will need to succeed in the profession and ensuring that they can communicate clearly and effectively about accounting information systems with both accountants and non accountants. The text end-of-chapter exercises and assessment tools are all competency-based, distilling knowledge to its essential elements and then encouraging students to use those essential elements to think for themselves.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Accounting
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Information storage and retrieval systems
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hệ thống thông tin
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kế toán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tin học ứng dụng
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
-- 26/05/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   657 A101C NV.0004125 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2014-05-26
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   657 A101C NV.0004126 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2014-05-26

Powered by Koha