New Headway (Biểu ghi số 5589)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00832nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105514.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780194768771
Điều kiện mua được (thường là giá) 281000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 131123b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 428
Chỉ số ấn phẩm N207H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Liz
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính New Headway
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Intermediate Teacher's book
Thông tin trách nhiệm Liz and John Soars, Amanda Maris
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 4th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Oxford
Tên nhà xuất bản, phát hành Oxford University Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2009
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 159 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 28 cm.
Tư liệu đi kèm 1 CD-ROM
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Gồm 12 bài học tiếng anh giao tiếp trình độ trung cấp, sách dành cho giáo viên.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Sách giáo viên
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Maris, Amanda
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Soars, John
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 23/11/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Không cho mượn Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Kho tài liệu Ký hiệu phân loại Thư viện sở hữu Giá bổ sung Đăng ký cá biệt Số lần ghi mượn Kiểu tài liệu Trạng thái hư hỏng Ghi chú Ngày bổ sung
Sẵn sàng2015-11-18562000.00Sẵn sàng2015-11-182014-09-04Cho mượnĐại học Thăng Long Kho ngoại văn428 N207HĐại học Thăng Long281000.00NV.00040142Sách ngoại vănSẵn sàng2013-11-232014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L