Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình (Record no. 5615)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01478nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105514.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 298000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120523b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 346.07
Chỉ số ấn phẩm T117S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Thu Huyền
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Quy định mới về thực hiện, quản lý chi phí, quyết toán vốn dự án, bảo trì, kiểm định chất lượng, an toàn công trình xây dựng năm 2011
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Lao động
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 477tr.
Khổ 29cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cuốn sách gồm các phần chính sau; Chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước. Hoạt động bảo trì, kiểm định, giám định đảm bảo an toàn, chất lượng xây dựng công trình.Điều chỉnh, quy đổi chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chi phí trong xây dựng. Công tác đầu tư, đấu thầu, chi tiết kiểm tra công tác đấu thầu. Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.Công bố tập suất vốn đầu tư xây dựng công trình năm 2010.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công trình
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đầu tư
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Vốn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xây dựng
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 298000.00   346.07 T117S KM.0006627 04/09/2014 596000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 298000.00   346.07 T117S KM.0006628 04/09/2014 596000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha