Nghệ thuật giao tiếp để thành công (Biểu ghi số 5625)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01024nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105514.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 85000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110217b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 153.6
Chỉ số ấn phẩm NGH250T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lowndes, Leil
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Nghệ thuật giao tiếp để thành công
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) 92 thủ thuật giúp bạn trở thành bậc thầy trong giao tiếp
Thông tin trách nhiệm Leil Lowndes
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Lao động xã hội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 375tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cuốn sách giúp khám phá và rèn luyện kỹ năng để: tạo một khởi đầu ấn tượng và gặp được những người bạn muốn, hòa nhập linh hoạt vào bất cứ nhóm nào, sử dụng ngôn ngữ cơ thể. trở thành nhân vật trung tâm. luôn tự tin...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Công việc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cuộc sống
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giao tiếp
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thành công
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Bổ sung nhận chờ biên mục
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Trang
-- 02/01/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Thư viện hiện tại Ngày ghi mượn cuối Ngày bổ sung Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Cập nhật lần cuối Không cho mượn Kiểu tài liệu Giá bổ sung Kho tài liệu Ghi chú Giá thay thế Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Số lần gia hạn Số lần ghi mượn
KM.0004211Sẵn sàngSẵn sàng153.6 NGH250TĐại học Thăng Long2020-06-232014-09-042014-09-04 2020-09-12Cho mượnTài liệu kho mượn85000.00Kho mượn2014-01-02170000.00Sẵn sàngĐại học Thăng Long719
KM.0004212Sẵn sàngSẵn sàng153.6 NGH250TĐại học Thăng Long2019-09-142014-09-042014-09-04 2019-09-18Cho mượnTài liệu kho mượn85000.00Kho mượn2014-01-02170000.00Sẵn sàngĐại học Thăng Long622
KM.0007266Sẵn sàngSẵn sàng153.6 NGH250TĐại học Thăng Long2020-06-192014-09-042014-09-04 2020-06-26Cho mượnTài liệu kho mượn85000.00Kho mượn2014-01-02170000.00Sẵn sàngĐại học Thăng Long1127

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L