3000 từ tiếng Nhật và cách dùng (Record no. 564)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00879nam a2200229 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20151229142554.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110218b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 55000VND
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc TLU
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.6
Chỉ số ấn phẩm B100NGH
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Thanh Hạnh
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 3000 từ tiếng Nhật và cách dùng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 463tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cuốn sách thu thập chỉnh lý gần 3000 từ vựng hội thoại được sử dụng nhiều trong tiếng Nhật trọng điểm là danh từ và tính từ. Sắp xếp theo thứ tự phần nghề nghiệp, giao thông, thời gian, tình yêu, thể thao, chữa bệnh, ngôn ngữ, giải trí....
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Nhật
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Nguồn phân loại
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 55000.00 7 495.6 B100NGH KM.0004145 26/08/2020 26/08/2020 110000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn
Sẵn sàng Sẵn sàng Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 55000.00 7 495.6 B100NGH KM.0004146 19/06/2018 31/05/2018 110000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha