Đất Bưởi ngàn xưa (Record no. 5654)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01003nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123937.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 978-604-50-0046-5
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111201b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398.597 31
Chỉ số ấn phẩm Đ124B
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê Văn Kỳ
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Đất Bưởi ngàn xưa
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Văn hóa thông tin
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 279tr.
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Sưu tầm, giới thiệu về mảnh đất, con người, di tích lịch sử, các nghề truyền thống, văn học dân gian, văn hóa truyền thống của vùng đất Bưởi - vùng đất nằm trên chợ Bưởi, sát cạnh Hồ Tây thuộc phía Đông Bắc thủ đô Hà Nội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hà Nội
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa làng xã
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa truyền thống
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Vũ Văn Luân
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho đọc T1 04/09/2014 398.597 31 Đ124B KM.0004687 04/09/2014 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha