English skills with readings (Biểu ghi số 5660)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01236nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105514.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073384119
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073384115
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 130701b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 808
Chỉ số ấn phẩm E204L
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Langan, John
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính English skills with readings
Thông tin trách nhiệm John Langan
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 7th ed.
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxii, 794 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill. (some col.)
Khổ 24 cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... The new seventh edition of "English Skills with Readings" features John Langan's trademark crystal-clear explanations, along with his range of motivating activities and writing assignments that reinforce the four bases of effective writing: unity, support, coherence, and sentence skills. This edition of the book adds a variety of exciting new features to John Langan's proven approach, and reinstates much-requested materials from previous editions.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ College readers
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ English language
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng đọc hiểu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kỹ năng viết
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuan
-- 13/06/2013
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Ngày bổ sung Loại khỏi lưu thông Cập nhật lần cuối Thư viện sở hữu Kho tài liệu Ghi chú Đăng ký cá biệt Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Số lần gia hạn Kiểu tài liệu Số lần ghi mượn Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện hiện tại Nguồn phân loại Ngày ghi mượn cuối Ký hiệu phân loại
2014-09-04Sẵn sàng2019-03-25Đại học Thăng LongKho ngoại văn2013-06-13NV.0003661Cho mượnSẵn sàng20Sách ngoại văn4Sẵn sàng2014-09-04Đại học Thăng Long 2019-02-18808 E204L

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L