Othello and others stories from Shakespeare's plays (Biểu ghi số 5668)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00673nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141003123937.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 45000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
044 ## - Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể
Quốc gia xuất bản/cấp phát mã số thực thể Hong Kong
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 808.83
Chỉ số ấn phẩm O-435A
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Foulds David
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Othello and others stories from Shakespeare's plays
Thông tin trách nhiệm David Foulds
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản Xuất bản lần thứ 1
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Hong Kong
Tên nhà xuất bản, phát hành Oxford University Press
Ngày tháng xuất bản, phát hành 1993
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 105tr.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Ngôn ngữ học
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyện
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Nguyễn Bích Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Ngày bổ sung Thư viện sở hữu Kiểu tài liệu Không cho mượn Kho tài liệu Nguồn phân loại Ngày áp dụng giá thay thế Giá thay thế Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối Giá bổ sung Trạng thái mất tài liệu Loại khỏi lưu thông Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng
2014-09-04Đại học Thăng LongTài liệu kho mượnCho mượnKho mượn 2014-09-0490000.00KM.0000488Đại học Thăng Long2014-09-0445000.00Sẵn sàngSẵn sàng808.83 O-435ASẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L