Những quy định pháp luật mới nhất về công tác giáo dục và đào tạo (Biểu ghi số 5727)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00798nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105515.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 2850000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 100318b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 344
Chỉ số ấn phẩm C455T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Phạm Văn Mỹ
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Những quy định pháp luật mới nhất về công tác giáo dục và đào tạo
Thông tin trách nhiệm Phạm Văn Mỹ
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Lao động - Xã hội
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 445tr.
Khổ 27cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu những thông tin về chính sách, những quy định pháp luật mới đối với ngành giáo dục và đào tạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đào tạo
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo dục
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Pháp luật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn bản pháp quy
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Không cho mượn Kho tài liệu Thư viện sở hữu Ngày bổ sung Giá thay thế Trạng thái mất tài liệu Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Đăng ký cá biệt Nguồn phân loại Số lần ghi mượn Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Ký hiệu phân loại Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Giá bổ sung Loại khỏi lưu thông
Cho mượnKho mượnĐại học Thăng Long2014-09-04999999.99Sẵn sàngTài liệu kho mượn2014-09-04KM.0003530 1Đại học Thăng LongSẵn sàng344 C455T2015-04-162015-04-03999999.99Sẵn sàng
Cho mượnKho mượnĐại học Thăng Long2014-09-04999999.99Sẵn sàngTài liệu kho mượn2014-09-04KM.0003531  Đại học Thăng LongSẵn sàng344 C455T2014-09-04 999999.99Sẵn sàng
Cho mượnKho mượnĐại học Thăng Long2014-09-04999999.99Sẵn sàngTài liệu kho mượn2014-09-04KM.0003532  Đại học Thăng LongSẵn sàng344 C455T2014-09-04 999999.99Sẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L