Fundamentals of semiconductor devices (Biểu ghi số 575)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01432nam a2200313 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105429.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072369779
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101126b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 621.3815
Chỉ số ấn phẩm F512D
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Anderson, Betty Lise.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Fundamentals of semiconductor devices
Thông tin trách nhiệm Betty Lise Anderson, Richard L. Anderson
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw-Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xv, 800 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 24 cm.
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Includes bibliographical references (p. 790-792) and index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Những kiến thức lý thuyết và bài tập cơ bản dành cho các sinh viên ngành kĩ thuật điện về các thiết bị bán dẫn và các nguyên tắc vận hành, lắp đặt các thiết bị bán dẫn khác nhau như: các thiết bị điốt, các thiết bị trường bán dẫn, bán dẫn đấu nối lưỡng cực và các thiết bị quang điện tử
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Semiconductors.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Transistors.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Bài tập
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chất bán dẫn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ thuật điện
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thiết bị dẫn điện
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Anderson, Richard L.
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Publisher description
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/description/mh041/2003067537.html
856 ## - Địa chỉ điện tử
Các tư liệu được chỉ ra Table of contents
Địa chỉ điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/mh041/2003067537.html
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Nguồn phân loại Thư viện sở hữu Ngày áp dụng giá thay thế Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Cập nhật lần cuối Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông Kiểu tài liệu Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn
NV.0000380621.3815 F512D Đại học Thăng Long2014-09-042014-09-04Đại học Thăng Long2014-09-04Sẵn sàngKho ngoại vănSẵn sàngSách ngoại vănSẵn sàngCho mượn

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L