Nghề dệt và trang phục cổ truyền của dân tộc cơ tu tỉnh Quảng Nam (Record no. 5807)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01074nam a2200253 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105515.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 101203b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398.746
Chỉ số ấn phẩm NGh250D
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Trần Tấn Vịnh
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Nghề dệt và trang phục cổ truyền của dân tộc cơ tu tỉnh Quảng Nam
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Dân Trí
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 234tr.
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Sách phản ánh một cách tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần của cộng đồng người cơ tu trong tiến trình lịch sử. Trong đó, nghề dệt và trang phục là một trong những thành tố văn hóa cơ bản của tộc người, được duy trì phát triển bền vững trong cộng đồng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát nghề dệt
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quảng Nam
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát trang phục cổ truyền
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát văn hóa dân gian
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014   398.746 NGh250D KM.0001214 04/09/2014 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha