Mỹ Sơn relics (Record no. 582)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00965nam a2200301 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105429.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 120000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091111b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 959.7
Chỉ số ấn phẩm M600S
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Ngô Văn Danh
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Mỹ Sơn relics
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn Thánh địa Mỹ Sơn
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thế giới
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 267tr.
Các đặc điểm vật lý khác Ảnh
Khổ 20cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Chính văn bằng tiếng Anh
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục: tr. 266-267
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu về khu di tích Mỹ Sơn và phong cách kiến trúc Chăm Pa như: phong cách cổ, phong cách Hoà Lai, phong cách Đồng Dương,... và toàn bộ bia ký ở Mỹ Sơn
651 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Địa danh
Tên địa danh Mỹ Sơn
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Di sản văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Kiến trúc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Nghệ thuật
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Quảng Nam
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Nguyễn Bích Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 120000.00   959.7 M600S KM.0001517 04/09/2014 240000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha