Tiếp thị có hiệu quả (Biểu ghi số 585)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00876nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105429.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 27000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111212b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.8
Chỉ số ấn phẩm T307TH
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Godin, Seth
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tiếp thị có hiệu quả
Thông tin trách nhiệm Seth Godin; Thế Hùng dịch
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thống kê
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 123tr.
Khổ 20cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Đưa ra những biện pháp xây dựng và củng cố sự bền vững đối với hiệu quả tiếp thị bằng cách tạo ra môi trường gắn kết 2 chiều: giới tiếp thị và người tiêu dùng hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình mua và bán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát hiệu quả
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát người tiêu dùng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát tiếp thị
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Thế Hùng
Thuật ngữ liên quan dịch
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Nguồn phân loại Giá thay thế Không cho mượn Ngày ghi mượn cuối Thư viện hiện tại Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Ngày bổ sung Trạng thái mất tài liệu Số lần ghi mượn Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại Loại khỏi lưu thông Thư viện sở hữu Giá bổ sung
 54000.00Cho mượn2015-12-18Đại học Thăng Long2014-09-04Tài liệu kho mượn2016-01-082014-09-04Sẵn sàng2Sẵn sàngKho mượnKM.0005154658.8 T307THSẵn sàngĐại học Thăng Long27000.00
 54000.00Cho mượn Đại học Thăng Long2014-09-04Tài liệu kho mượn2014-09-042014-09-04Sẵn sàng Sẵn sàngKho mượnKM.0005155658.8 T307THSẵn sàngĐại học Thăng Long27000.00

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L