Tiếp thị có hiệu quả (Biểu ghi số 585)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00876nam a2200241 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105429.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 27000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111212b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 658.8
Chỉ số ấn phẩm T307TH
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Godin, Seth
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tiếp thị có hiệu quả
Thông tin trách nhiệm Seth Godin; Thế Hùng dịch
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Thống kê
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 123tr.
Khổ 20cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Đưa ra những biện pháp xây dựng và củng cố sự bền vững đối với hiệu quả tiếp thị bằng cách tạo ra môi trường gắn kết 2 chiều: giới tiếp thị và người tiêu dùng hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình mua và bán
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát hiệu quả
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát người tiêu dùng
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát tiếp thị
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Thế Hùng
Thuật ngữ liên quan dịch
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Nguồn phân loại Loại khỏi lưu thông Ngày bổ sung Ngày ghi mượn cuối Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Thư viện hiện tại Giá thay thế Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Kiểu tài liệu Thư viện sở hữu Giá bổ sung Số lần ghi mượn Trạng thái hư hỏng Ngày áp dụng giá thay thế
Sẵn sàngCho mượn Sẵn sàng2014-09-042015-12-18Kho mượnKM.0005154Đại học Thăng Long54000.002016-01-08658.8 T307THTài liệu kho mượnĐại học Thăng Long27000.002Sẵn sàng2014-09-04
Sẵn sàngCho mượn Sẵn sàng2014-09-04 Kho mượnKM.0005155Đại học Thăng Long54000.002014-09-04658.8 T307THTài liệu kho mượnĐại học Thăng Long27000.00 Sẵn sàng2014-09-04

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L