Văn hóa người Chăm H Roi (Record no. 5853)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00822nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105516.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 111201b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 398.597.55
Chỉ số ấn phẩm V115H
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Lê Thế Vịnh
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Văn hóa người Chăm H Roi
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Dân Trí
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 206tr.
Các đặc điểm vật lý khác Sơ đồ, bảng biểu
Khổ 21cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung ĐTTS ghi: Hội văn nghệ dân gian Việt Nam
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Thư mục tr: 201-203
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Giới thiệu về nguồn gốc, tên gọi, văn hóa của người Chăm H Roi tỉnh Phú Yên
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chăm H Roi
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phú Yên
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Lê Thế Vịnh
Thuật ngữ liên quan Tác giả
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014   398.597.55 V115H KM.0004664 04/09/2014 04/09/2014 Tài liệu kho mượn

Powered by Koha