A study on how to teach the structures indicating comparative degree of English comparison to Vietnamse 11th form students (Biểu ghi số 5876)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01319nam a2200277 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105516.0
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120423b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 371.3
Chỉ số ấn phẩm 2002
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Nguyễn Thị Nga
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính A study on how to teach the structures indicating comparative degree of English comparison to Vietnamse 11th form students
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Graduation thesis
Thông tin trách nhiệm Student: Nguyễn Thị Nga ; Supervisors: Nguyễn Mạnh Hùng
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2002
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 54p.
Khổ 30cm
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Top titles: Thanglong University - Department of English department
504 ## - Ghi chú thư mục học, v...v.
Ghi chú về thư mục v...v... Bibliography at last page
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Contents: Review of literature; Stages and techniques used in teaching the structures indicating comparative degree of comparison of English adjectives and adverbs; The study on teaching the English structure indicating comparative degree to 11th form students; Students' common mistakes revealing a sample test and implications for teaching the structures indicating comparative degree of English comparison
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát A02203
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cấu trúc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đối chiếu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy tiếng Anh
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Mạnh Hùng
Thuật ngữ liên quan Supervisors
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Khóa luận tốt nghệp
ĐKCB
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Không cho mượn Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Cập nhật lần cuối Ký hiệu phân loại Trạng thái hư hỏng Ngày bổ sung Thư viện hiện tại Kho tài liệu Đăng ký cá biệt Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu
Sẵn sàngSẵn sàngKhông cho mượn Khóa luận tốt nghệp2014-09-04371.3 2002Sẵn sàng2014-09-04Đại học Thăng LongKhóa luận tốt nghiệpLV.00012382014-09-04Đại học Thăng Long

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L