Tiếng Hoa đàm phán thương mại (Biểu ghi số 5900)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 00688nam a2200229 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105516.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 30000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
-- chi
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091218b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 495.1
Chỉ số ấn phẩm Đ104TH
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Ngọc Huyên
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Tiếng Hoa đàm phán thương mại
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) Đàm thoại Tiếng Hoa
Thông tin trách nhiệm Ngọc Huyên
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb.Thanh niên
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2005
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 250tr.
Khổ 21cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Các đối thoại, đàm thoại, giao tiếp, bài tập tiếng Hoa trong thương mại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đàm thoại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Hoa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thương mại
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
ĐKCB
Không cho mượn Ký hiệu phân loại Ngày bổ sung Kiểu tài liệu Giá bổ sung Thư viện hiện tại Trạng thái hư hỏng Số lần ghi mượn Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Nguồn phân loại Đăng ký cá biệt Giá thay thế Ngày ghi mượn cuối Trạng thái mất tài liệu Thư viện sở hữu Kho tài liệu Loại khỏi lưu thông
Cho mượn495.1 Đ104TH2014-09-04Tài liệu kho mượn30000.00Đại học Thăng LongSẵn sàng52018-12-042014-09-04 KM.000220160000.002018-11-01Sẵn sàngĐại học Thăng LongKho mượnSẵn sàng
Cho mượn495.1 Đ104TH2014-09-04Tài liệu kho mượn30000.00Đại học Thăng LongSẵn sàng62018-10-102014-09-04 KM.000220260000.002018-09-13Sẵn sàngĐại học Thăng LongKho mượnSẵn sàng
Cho mượn495.1 Đ104TH2014-09-04Tài liệu kho mượn30000.00Đại học Thăng LongSẵn sàng92018-11-162014-09-04 KM.000220360000.002018-10-10Sẵn sàngĐại học Thăng LongKho mượnSẵn sàng

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L