伟大历程 - 中央国家机关改革开放30年回顾与展望 (Record no. 5925)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01263nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105516.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9787010074283
Điều kiện mua được (thường là giá) 0VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng chi
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140115b xxu||||| |||| 00| 0 chi d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 303.480951
Chỉ số ấn phẩm 伟000大
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng 中共中央国家机关工作委员会
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính 伟大历程 - 中央国家机关改革开放30年回顾与展望
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành 北京
Tên nhà xuất bản, phát hành 人民
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2008
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 764 页
Các đặc điểm vật lý khác 照片, 图
Khổ 24 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư 强国之路. 纪念改革开放30周年重点书系
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nhìn lại thực tiễn vĩ đại trong 30 năm cải cách, mở cửa của Trung Quốc (1978-2008). Những biến đổi lớn trong xã hội Trung Quốc. Tuyên truyền những thành tựu và những cống hiến của Trung Quốc trong 30 năm cải cách, mở cửa cho sự phát triển và tiến bộ xã hội của loài người. Trình bày và giải thích về hệ thống lí luận chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Cải cách
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Thành tựu
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Trung Quốc
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Xã hội
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- thủy
-- 2/1/2014
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày ghi mượn cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014 1 303.480951 伟000大 NV.0004077 08/01/2016 04/01/2016 04/09/2014 Sách ngoại văn 2014-01-02

Powered by Koha