AutoCAD 2010 instructor (Record no. 5976)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01210nam a2200325 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105517.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0073375411
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9780073375410
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 140612b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 620
Chỉ số ấn phẩm A111T
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Leach, James A.
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính AutoCAD 2010 instructor
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) a student guide to complete coverage of AutoCAD's commands and features
246 ## - Hình thức biến đổi của nhan đề
Nhan đề hợp lệ/nhan đề ngắn AutoCAD instructor,2010
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Burr Ridge, IL
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw Hill Higher Education
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2010
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang xxxvi, 1308 p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 28 cm
490 ## - Thông tin tùng thư
Thông tin tùng thư The McGraw-Hill graphics series
500 ## - Ghi chú chung
Ghi chú chung Includes index.
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... AutoCAD 2010 Instructor covers all features and capabilities of AutoCAD. The text is command-oriented so chapters are centered around groups of related commands. The full range of AutoCAD commands, concepts, and features is explained in the text.
630 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Nhan đề thống nhất
Nhan đề thống nhất AutoCAD.
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Computer graphics
650 ## - Mục từ bổ trợ chủ đề -- Thuật ngữ chủ điểm
Thuật ngữ chủ điểm hoặc địa danh cấu thành mục từ Engineering graphics
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đồ họa máy tính
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Phần mềm AutoCad
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Vẽ kỹ thuật
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- 26/05/2014
-- Thuan
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ghi chú
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho ngoại văn 04/09/2014   620 A111T NV.0004229 04/09/2014 04/09/2014 Sách ngoại văn 2014-05-26

Powered by Koha