Đối thoại giữa các nền văn hoá (Record no. 5979)

MARC details
000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01083nam a2200289 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105517.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Điều kiện mua được (thường là giá) 50000VND
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng vie
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 091111b xxu||||| |||| 00| 0 vie d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 306
Chỉ số ấn phẩm Đ452TH
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Sénghor, Leopold Sédar
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính Đối thoại giữa các nền văn hoá
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành H.
Tên nhà xuất bản, phát hành Nxb. Thế giới
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2007
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 391tr.
Khổ 20cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Cuốn sách nói về quan niệm của tác giả về nền văn minh toàn cầu. Tác giả chính là người luôn nhấn mạnh các dân tộc cần " hoà nhập nhưng không hoà tan" về văn hoá.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Đối thoại văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Hội nhập văn hóa
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Hoàng Thạch
Thuật ngữ liên quan Dịch
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Ngô Hữu Long
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Nguyễn Việt Liên
700 ## - Mục từ bổ trợ -- Tên riêng
Tên riêng Trịnh Thu Hồng
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Nguyễn Bích Thuận
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Tài liệu kho mượn
Holdings
Loại khỏi lưu thông Trạng thái mất tài liệu Nguồn phân loại Trạng thái hư hỏng Không cho mượn Thư viện sở hữu Thư viện hiện tại Kho tài liệu Ngày bổ sung Giá bổ sung Số lần ghi mượn Ký hiệu phân loại Đăng ký cá biệt Cập nhật lần cuối Giá thay thế Ngày áp dụng giá thay thế Kiểu tài liệu Ngày ghi mượn cuối
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 50000.00   306 Đ452TH KM.0002132 04/09/2014 100000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 50000.00   306 Đ452TH KM.0002134 04/09/2014 100000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn  
Sẵn sàng Sẵn sàng   Sẵn sàng Cho mượn Đại học Thăng Long Đại học Thăng Long Kho mượn 04/09/2014 50000.00 2 306 Đ452TH KM.0002133 12/08/2019 100000.00 04/09/2014 Tài liệu kho mượn 05/08/2019

Powered by Koha