American history (Biểu ghi số 600)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 01244nam a2200265 4500
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20141103105429.0
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 0072490535
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 110304b xxu||||| |||| 00| 0 eng d
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số phân loại 973.8
Chỉ số ấn phẩm A104E
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển TLU
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Brinkley, Alan
245 ## - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính American history
Phần còn lại của nhan đề (Nhan đề song song, phụ đề,...) A Survey
Thông tin trách nhiệm Alan Brinkley
Số của phần/mục trong tác phẩm Volume II
Tên của phần/mục trong tác phẩm Since 1865
250 ## - Thông tin về lần xuất bản
Thông tin về lần xuất bản 11th ed
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành Boston.
Tên nhà xuất bản, phát hành McGraw - Hill
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2003
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang XLVIII, 951p.
Các đặc điểm vật lý khác ill.
Khổ 28cm
520 ## - Tóm tắt, v...v...
Tóm tắt, v...v... Nghiên cứu lịch sử hiện đại của nước Mỹ từ 1865 đến nay bao gồm: Thời kỳ nội chiến, thời kỳ tái thiết, thời kỳ của miền Tây, thời kỳ phát triển công nghiệp, đô thị hoá, thời kỳ thịnh vượng. Chính trị và sự phản đối của người dân, chủ nghĩa đế quốc, thời kỳ của cải cách, chiến tranh thế giới, thời kỳ khủng hoảng, thời kỳ của quyền công dân, thời kỳ chiến tranh ở Việt Nam, thời kỳ của tổng thống mới...
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Chiến tranh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Lịch sử hiện đại
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Mỹ
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Văn hóa - xã hội
901 ## - Yếu tố dữ liệu nội bộ A, LDA (RLIN)
a Đã lưu thông
b Sách
910 ## - Dữ liệu tự chọn-Người dùng (OCLC)
-- Nga
-- 04/03/2011
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Dạng tài liệu mặc định (Koha) Sách ngoại văn
ĐKCB
Cập nhật lần cuối Ghi chú Trạng thái hư hỏng Kho tài liệu Thư viện hiện tại Không cho mượn Trạng thái mất tài liệu Ngày bổ sung Nguồn phân loại Kiểu tài liệu Ngày áp dụng giá thay thế Thư viện sở hữu Loại khỏi lưu thông Đăng ký cá biệt Ký hiệu phân loại
2014-09-042011-03-04Sẵn sàngKho ngoại vănĐại học Thăng LongCho mượnSẵn sàng2014-09-04 Sách ngoại văn2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngNV.0001212973.8 A104E
2014-09-042011-03-04Sẵn sàngKho ngoại vănĐại học Thăng LongCho mượnSẵn sàng2014-09-04 Sách ngoại văn2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngNV.0001213973.8 A104E
2014-09-042011-03-04Sẵn sàngKho ngoại vănĐại học Thăng LongCho mượnSẵn sàng2014-09-04 Sách ngoại văn2014-09-04Đại học Thăng LongSẵn sàngNV.0001275973.8 A104E

THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
Ðịa chỉ: Đường Nghiêm Xuân Yêm - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội
Ðiện thọai: 043 559 2376
Email: thuvien@thanglong.edu.vn

Được phát triển bởi D&L